Start

Naturvitenskapelige helsefag

Felles for hele fakultetet (20 studiepoeng fordelt på)

  • Folkehelse og forvaltning
  • Kunnskapsbasert praksis
  • Technology and society (TKD)
  • Interact